Werkwijze mediator Zwolle

Aanmelding mediation

Na het eerste contact maken we een afspraak voor een gratis kennismaking. Deze duurt 30 minuten. Hierin verkennen we wat er aan de hand is en wat jij/jullie nodig hebben. Ik leg uit hoe het mediationtraject er uit gaat zien, wat er geregeld moet worden en en welke stappen er genomen moeten worden. 

In een aantal gevallen start ik met twee aparte gesprekken. Als een contact erg spanningsvol is, kan het de drempel om samen om tafel te gaan wegnemen. De keuze voor een individueel of gezamenlijk startgesprek ligt bij jullie zelf. Als iedereen akkoord gaat met de mediation, tekenen we allemaal een mediationovereenkomst. Meestal heb ik direct ruimte om na de kennismaking te starten met het eerste gesprek.

Gesprekken

In het gesprek verkennen we kort welke situatie er is ontstaan is en wat jullie precies nodig hebben. Bij scheiding gaan we na welke zaken jullie zelf kunnen regelen en waar jullie mijn begeleiding bij nodig hebben. Als er kinderen zijn, kijk ik met jullie wat jullie kunnen doen om het voor de kinderen zo goed mogelijk te laten lopen. Daarnaast bied ik ruimte voor een gesprek met jullie kinderen. Het is wettelijk verplicht dat zij op een passende manier betrokken worden bij het ouderschapsplan. Misschien hebben zij zorgen of vragen die nog niet beantwoord zijn door het ouderschapsplan. Zo hoorde ik laatst een jongetje vragen wie zijn konijn eten geeft als hij bij papa is.......

De gesprekken vinden plaats op mijn kantoor. In overleg kan er voor een andere locatie worden gekozen. Dit kan tot bijkomende kosten leiden. Gesprekken duren gemiddeld 1,5 uur en kunnen ook in de avond plaatsvinden. 

Vaststellingsovereenkomst of echtscheidingsconvenant

In sommige gevallen willen jullie afspraken op papier vastleggen. Dit wordt een vaststellingsovereenkomst genoemd. Als er een vaststellingsovereenkomst komt, kunnen er naast de concrete afspraken, richtinggevende uitspraken als basis onder de afspraken worden geformuleerd. Richtinggevende uitspraken helpen je om het contact positief te houden. 

Rechtbank

In sommige mediations (bv. echtscheiding, ontslag) komt de Rechtbank in beeld. Er wordt dan een verzoekschrift ingediend bij de Rechtbank. Dit mag alleen een jurist doen. Hierin werk ik samen met een aantal advocaten. De advocaat controleert de stukken, heeft een gesprek met jou/jullie en zorgt voor de indiening bij de Rechtbank. Voor specifieke of complexe juridische of financiële situaties kan advies van experts worden ingewonnen. Dit advies moet apart worden betaald of valt onder mijn trajectprijs. 

Nazorg

Bij afloop van de mediation plannen we binnen een half jaar tot een jaar een evaluatie-afspraak . Eventuele moeilijkheden in de communicatie of afspraken kunnen dan tijdig worden opgepakt.   

Neem contact op met Groot Nibbelink Mediation in Zwolle 

Contact

Hortensiastraat 72
8013 AG Zwolle
Tel: 0611479409 

info@grootnibbelinkmediation.nl

Telefonische bereikbaarheid:
dagelijks op werkdagen 9.00-17.00 uur.

Als ik in gesprek ben, kunt u een voicemail 
achterlaten, ik bel dan binnen 24 uur terug.