Rol mediator in Zwolle

Deskundigheid

Als mediator begeleid ik gesprekken over conflicten die mensen persoonlijk raken. Ik ondersteun in het verbeteren van de onderlinge communicatie. Mijn inspanningen zijn gericht op het verhelderen van de situatie, het doorbreken van negatieve patronen en voeren van “het best mogelijke gesprek”.

Door mijn kennis van conflictdynamiek en communicatiepatronen kan de angel uit het conflict gehaald worden. Als de relationele en affectieve lagen in een conflict uitgesproken worden, zal wederzijds begrip toenemen. Vanuit groeiend begrip en vertrouwen (hoe langzaam dit soms ook gaat), lukt het meestal om contact te herstellen en waar nodig duurzame afspraken te maken.

Neutraal en onafhankelijk

Als mediator ben ik gericht op het begeleiden van het gesprekken over gevoelige situaties en conflicten. De mediator is niet inhoudelijk verantwoordelijk voor de gemaakte afspraken. De mediator heeft geen persoonlijke belangen of voorkeuren, niet wat betreft de eventuele afspraken en niet wat betreft de personen in kwestie.  

Vrijwillig en vertrouwelijk

Mediation is vrijwillig. De enige voorwaarde is dat betrokkenen bereid zijn te onderzoeken of ze er met mediation uit kunnen komen. Het kan best betekenen dat er sturing is geweest om met mediation te starten. Daarnaast is vertrouwelijkheid een belangrijk aspect van mediation. Dit betekent dat betrokkenen zich vrij voelen te zeggen wat ze op hun hart hebben. Afspraken worden pas aan het eind van het traject gemaakt. Bij de start worden ook afspraken gemaakt over of en hoe er wordt teruggekoppeld aan eventuele derden.

Contact

Hortensiastraat 72
8013 AG Zwolle
Tel: 0611479409 

info@grootnibbelinkmediation.nl

Telefonische bereikbaarheid:
dagelijks op werkdagen 9.00-17.00 uur.

Als ik in gesprek ben, kunt u een voicemail 
achterlaten, ik bel dan binnen 24 uur terug.