Teams

In teams werken mensen met verschillende achtergronden en karakters samen aan een opdracht of doel. Steeds vaker gebeurt dit op basis van zelfsturing en resultaatverantwoordelijkheid. Dit vraagt andere competenties en vaardigheden van medewerkers. Het biedt als team kansen en ruimte om zelf aan de slag te gaan en regie te pakken. Het vraagt ook reflectie en openheid binnen een team, zaken bespreekbaar durven maken en verantwoordelijkheid dragen. Voorwaarde is dat je als team ook weet om te gaan met (dreigende) conflicten

 Neem contact op met Groot Nibbelink Mediation in Zwolle voor teamcoaching. Zie verder mijn trainingsaanbod.

De resultaten van teamcoaching en training conflictvaardigheden kunnen zijn:

  • er is vertrouwen in het eigen kunnen als team
  • kwaliteiten van ieder teamlid worden gezien en benut
  • er is openheid in het bespreken van moeilijke onderwerpen
  • het reflectief vermogen in het team is toegenomen
  • er is een actieve, positieve toekomstgerichte houding
  • medewerkers durven elkaar feedback te geven
  • van missers wordt geleerd en successen worden gevierd
  • er wordt op een niet oordelende manier samengewerkt
  • medewerkers worden uitgedaagd om eigen oplossingen te kiezen
  • verantwoordelijkheidsgevoel en onderlinge verbinding groeit

Contact

Hortensiastraat 72
8013 AG Zwolle
Tel: 0611479409 

info@grootnibbelinkmediation.nl

Telefonische bereikbaarheid:
dagelijks op werkdagen 9.00-17.00 uur.

Als ik in gesprek ben, kunt u een voicemail 
achterlaten, ik bel dan binnen 24 uur terug.