Trainingen

Wil je aan de slag met conflicten of communicatieproblemen die je privé ervaart of tegenkomt in je werk? Zonder terecht te komen in een spiraal van verwijten, oordelen, verdedigingen en denkfouten? Wil je dat je jezelf minder gefrustreerd, leeggezogen of moedeloos voelt? En heb je behoefte aan een positieve en concrete manier van denken en doen waardoor je in staat bent conflicten en communicatieproblemen op te lossen, samenwerking te verbeteren en tot eerlijke afspraken te komen? Neem dan contact met me op via 06-11479409. In een gratis adviesgesprek van een half uur bespreken we waar je tegen aanloopt, krijg je alvast tips en bespreken we wat ik voor je kan betekenen. Hieronder zie je een aantal trainingen/coachingstrajecten. Eén-op-één (alles-in-één-dag), samen met een ander of in groepsverband. 

Neem contact op met Groot Nibbelink Mediation &Training in Zwolle

Training mediationvaardigheden

 • Heb je beroepsmatig te maken met mensen die in conflict zijn met elkaar?
 • Kom je cliënten tegen die jou uitdagen het conflict met ze aan te gaan?
 • Heb je een begeleidende rol bij conflicten en wil je meer tools om spanning en conflict te de-escaleren?
 • Helpt het jou om je relaxter te voelen als er conflict is en meer grip te hebben op dit soort situaties?

Volg dan de training 'mediationvaardigheden'. Afhankelijk van jou/jullie wensen krijg je in een korte of lange 'vogelvlucht' de basis van conflictvaardigheden aangereikt. 

Resultaten kunnen zijn:

 • je weet hoe een conflict zich ontwikkelt en hoe je deze de-escaleert;
 • je kunt heftige emoties tot rust brengen;
 • je leert concrete interventies die helpen mensen opbouwend met elkaar in gesprek te laten komen; 
 • je hebt je eigen rol en positie als professional helder en weet buiten het conflict te blijven;
 • je kunt vertalen waar het de ander echt om gaat;
 • je weet de creativiteit van mensen te benutten om tot oplossingen en afspraken te komen die goed zijn voor iedereen.

Training 'Verbindende communicatie'

Loopt het contact met je partner, familie, collega's soms stroef? Zitten jullie snel in een oordelende of verwijtende sfeer? Of is het juist gezellig omdat iedereen zijn mond houdt om maar geen gedoe te krijgen? Hebben jullie wel eens tijd genomen om je echt te verdiepen in elkaar? 

Voor wie: voor iedereen die een stap willen zetten om zich te ontwikkelen tot constructief samenwerkend en energiek team.

Resultaten kunnen zijn:

 • onderhuidse, onuitgesproken spanningen komen op tafel
 • zicht op je eigen behoeften en drijfveren en die van een ander
 • iedereen zegt wat gezegd moet worden
 • je stopt met denken in goed en fout
 • je maakt afspraken die recht doen aan alle wensen van iedereen

Training 'Waarderend organiseren (appreciative inquiry)'

Willen jullie je team op een inspirerende manier verder ontwikkelen? Geloven jullie dat je meer kunt dan er nu uitkomt? Wil je met positieve energie aan de slag om je team of organisatie vooruit te helpen?  En wil je voorkomen dat je na een paar weken terugvalt in oude gewoonten? Ik begeleid teams en organisaties bij ontwikkelvragen en veranderingen rond:

 • Samenwerking: omgaan met verschillen en diversiteit, waarderend samenwerken, fusieprocessen
 • Zelfsturing, eigenaarschap en resultaatveranwoordelijkheid: het concreet maken van gedrag dat past bij nieuwe manieren van organiseren
 • Communicatie: het op tafel krijgen van wat niet hardop gezegd wordt; elkaar aanspreken, de wijsheid van de minderheid;
 • Groepsprocessen: teamontwikkeling, subgroepen/dynamiek binnen teams, negativiteit, klaagcultuur, ja zeggen-nee doen;   
 • Besluitvormingsprocessen: samen beslissen en recht doen aan ieders wens of mening, verbeteren van besluitvorming. 

Training  'Waarderend feedback geven in teams'

Denk je vaak "laat maar" als je collega zich niet aan afspraken houdt? Wil je het contact goed houden en bespreken wat beter kan? Wil je feedback geven, zonder af te doen aan je boodschap? Wil je grenzen stellen zonder het begrip over en weer te verliezen? 

 Voor wie: medewerkers en teams die hun basiskennis rond feedback geven en communicatie willen opfrissen. Resultaten kunnen zijn:

 • Communicatie is effectiever door goed feedback geven en ontvangen;
 •  In gesprek op passende wijze aangeven wat je vindt en ervaart;
 • Een boodschap duidelijk en respectvol verwoorden;
 • Gegeven feedback wordt door anderen geaccepteerd.

 Neem contact op met Groot Nibbelink Mediation in Zwolle.

Training 'Maak het bespreekbaar'

Wil je een moeilijk onderwerp bespreken met een ander? Binnen je familie, relatie of als vrijwilliger? Ben je bang het contact daardoor te verliezen? Zit je nog vast in verwijten of verdriet over gebeurtenissen uit het verleden? Individueel of samen gaan we aan de slag. 

Resultaten kunnen zijn:

 • je hebt scherp waar het jou ten diepste echt op gaat
 • je kunt dit op een oorddeelloze manier verwoorden
 • je weet hoe je kunt omgaan met de reactie die terugkomt
 • je komt los van de pijn uit je verleden

Training 'Omgaan met communicatieverschillen'

Merk je dat je met bepaalde mensen beter kunt opschieten dan met andere? Vermijd je felle mensen liever? Of weet je bij sommige mensen niet wat je aan ze hebt? Ken je de verschillende communicatiestijlen tussen mensen en hoe je hiermee effectief kunt zijn in je communicatie? 

Voor wie: voor teams en individuele belangstellenden

Resultaten kunnen zijn:

 • kennis van en zicht op je eigen communicatiestijl en die van anderen
 • weten hoe je je eigen stijl kunt afstemmen op die van een ander
 • het vergroten van je impact op anderen
 • het herkennen van en tijdig bijsturen in de risico's van de verschillende stijlen

Training/coaching  'Anders kijken naar conflicten'                 

Twijfel je wel eens hoe je een conflict moet aanpakken? Merk je dat je begrip en vertrouwen tussen bepaalde personen verminderd? Wil je handvatten om buiten het conflict te blijven? En vind je het inspirerend om anders te kijken naar wat er aan de hand is tussen mensen in een conflict? 

Voor wie: Teams, managers/teamleidinggevenden die zich verder willen ontwikkelen in het omgaan met spanningen/conflictsituaties. Coaches/therapeuten/hulpverleners die nieuwe inzichten, inspiratie, kennis en vaardigheden willen ontwikkelen in het omgaan met spanningen en communicatieproblemen tussen cliënten of binnen de eigen organisatie. 

Resultaten kunnen zijn:

 • Inzicht in gevoel en gedrag van mensen in een conflictsituaties;
 • Het inschatten van de ernst van het conflict;
 • Inzicht in hoe mensen betekenis geven aan vervelende gebeurtenissen;
 • Kennis hoe conflicten kunnen groeien en krimpen;
 • Handvatten om lastige gesprekken met de ander positief te houden;
 • Empathie bevorderen en oordeelloos communiceren;
 • Vaardigheden om conflicten om te buigen naar de gewenste situatie;

 

Contact

Hortensiastraat 72
8013 AG Zwolle
Tel: 0611479409 

info@grootnibbelinkmediation.nl

Telefonische bereikbaarheid:
dagelijks op werkdagen 9.00-17.00 uur.

Als ik in gesprek ben, kunt u een voicemail 
achterlaten, ik bel dan binnen 24 uur terug.