Trainingsaanbod

Onderstaand overzicht is een weergave van trainingen die ik geef aan individuen o.b.v. open inschrijving, incompany of  teamtrainingen.

Neem contact op met Groot Nibbelink Mediation in Zwolle.

Training "Verbindende communicatie"

Loopt het contact met je anderen in je omgeving soms stroef? Op je werk of in je privésituatie. Zitten jullie snel in een oordelende of verwijtende sfeer? Of is het juist gezellig omdat iedereen zijn mond houdt om maar geen gedoe te krijgen? Hebben jullie wel eens tijd genomen om je echt te verdiepen in elkaar? Wat drijft jou en de ander? Tot waar reikt jouw verantwoordelijkheid? 

Voor wie: voor individuen en/of  teams die een stap willen zetten om zich verder te ontwikkelen tot betrokken, verantwoordelijk en energiek team waarin verschillen worden ingezet om resultaten te verbeteren.

Resultaten kunnen zijn:

 • onderhuidse, onuitgesproken spanningen komen op tafel
 • zicht op je eigen behoeften en drijfveren en die van een ander
 • je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen gevoel en gedrag
 • je hebt inzicht in wat jouw denken doet in je communicatie
 • je stopt met denken in goed en fout
 • diversiteit en verschil wordt gewaardeerd en positief ingezet

Training "Omgaan met communicatieverschillen"

Merk je dat je met bepaalde mensen beter kunt opschieten dan met andere? Vermijd je felle mensen liever? Of weet je bij sommige mensen niet wat je aan ze hebt? Ken je de verschillende communicatiestijlen tussen mensen en hoe je hiermee effectief kunt zijn in je communicatie? 

Voor wie: voor teams en individuele belangstellenden die zichzelf en de ander beter willen leren kennen en begrijpen. Teams die stagneren in hun groei en samenwerking als zelfsturend, resultaatverantwoordelijk team

Resultaten kunnen zijn:

 • kennis van en zicht op je eigen communicatiestijl en die van anderen
 • weten hoe je je eigen stijl kunt afstemmen op die van een ander
 • het vergroten van je impact op anderen
 • het herkennen van en tijdig bijsturen in de risico's van de verschillende stijlen
 • een open, veilige en constructieve teamsfeer

Neem contact op met Groot Nibbelink Mediation in Zwolle.

Training/coaching  “Anders kijken naar conflicten”                       

Twijfel je wel eens hoe je een conflict moet aanpakken? Merk je dat je begrip en vertrouwen tussen bepaalde personen verminderd? Wil je handvatten om buiten het conflict te blijven? En vind je het inspirerend om anders te kijken naar wat er aan de hand is tussen mensen in een conflict? 

Voor wie: Teams, managers of medewerkers die zich verder willen ontwikkelen in het omgaan met conflictsituaties. Medewerkers die nieuwe inzichten, inspiratie, kennis en vaardigheden willen ontwikkelen in het omgaan met spanningen en communicatieproblemen tussen cliënten of binnen de eigen organisatie. 

Resultaten kunnen zijn:

 • Inzicht in gevoel en gedrag van mensen in een conflictsituaties;
 • Het inschatten van de ernst van het conflict;
 • Inzicht in hoe mensen betekenis geven aan vervelende gebeurtenissen;
 • Kennis hoe conflicten kunnen groeien en krimpen;
 • Handvatten om lastige gesprekken met de ander positief te houden;
 • Empathie bevorderen en oordeelloos communiceren;
 • Vaardigheden om conflicten om te buigen naar de gewenste situatie;

Training "Besluitvorming in zelfsturende teams"

Merk je dat vergaderingen rommelig verlopen? Zijn er steeds weer mensen afwezig, al dan niet met een geldig excuus? Worden besluiten ad-hoc of tussen de bedrijven door genomen? Spreken jullie dingen af maar worden ze in de praktijk niet nagekomen? Dan is de kans groot dat niet alles op tafel komt.

Voor wie: (Zelfsturende) teams die vanuit regie en verantwoordelijkheid voor teamresultaten pro-actief willen vergaderen en commitment willen bereiken voor de ingeslagen weg en besluiten.

Resultaten kunnen zijn:

 • je signaleert wanneer niet alles wordt gezegd in de vergadering;
 • je krijgt handvatten om alles op tafel te krijgen;
 • je ontdekt dat weerstand niet bestaat;
 • wijsheid en inzicht van alle teamleden wordt benut;
 • je leert een werkwijze om te komen tot echte commitment voor besluiten;
 • gemaakte afspraken worden nagekomen.

Training "Waarderend organiseren"

Hangt er een negatieve sfeer in jullie organisatie? Voel je je leeggezogen na een vergadering? Wordt er gepraat over elkaar in plaats van met elkaar? Worden afspraken niet nagekomen? Of komen jullie niet tot besluiten? Wil je met positieve energie aan de slag om je team of organisatie vooruit te helpen?  En wil je voorkomen dat je na een paar weken terugvalt in oude gewoonten? Ik begeleid organisaties bij ontwikkelvragen en veranderingen rond:

 • Samenwerking: omgaan met verschillen en diversiteit, waarderend samenwerken, fusieprocessen, 
 • Communicatie: het op tafel krijgen van wat niet hardop gezegd wordt; elkaar aanspreken, de wijsheid van de minderheid;
 • Groepsprocessen: subgroepen/dynamiek binnen teams, negativiteit, klaagcultuur, ja zeggen-nee doen;   
 • Besluitvormingsprocessen: samen beslissen en recht doen aan ieders wens of mening, verbeteren van besluitvorming. 

Training  "Waarderend feedback geven in teams"

Denk je vaak "laat maar" als je collega zich niet aan afspraken houdt? Wil je het contact goed houden en bespreken wat beter kan? Wil je feedback geven, zonder af te doen aan je boodschap? Wil je grenzen stellen zonder het begrip over en weer te verliezen? 

 Voor wie: medewerkers en teams die hun basiskennis rond feedback geven en communicatie willen opfrissen. Resultaten kunnen zijn:

 • Communicatie is effectiever door goed feedback geven en ontvangen;
 • In gesprek op passende wijze aangeven wat je ervaart en waar je behoefte aan hebt;
 • Een boodschap helder en respectvol verwoorden;
 • Inzicht wat de feedback over jou en de ander zegt;
 • Je weet hoe je voortgang kunt volgen en evalueren
 • Je maakt afspraken hoe je elkaar aanspreekt als verandering uitblijft.

Neem contact op met Groot Nibbelink Mediation in Zwolle.

Contact

Hortensiastraat 72
8013 AG Zwolle
Tel: 0611479409 

info@grootnibbelinkmediation.nl

Telefonische bereikbaarheid:
dagelijks op werkdagen 9.00-17.00 uur.

Als ik in gesprek ben, kunt u een voicemail 
achterlaten, ik bel dan binnen 24 uur terug.